Copyright 2021 - design PetrovSoft EOOD
  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

Сдружение „Евро Адванс“ е направителствена организация, учредена през 2013г.

Сдружението развива общественополезна дейност, свързана с организиране на различни инициативи и събития, разработване на анализи на европейски теми, предоставяне на консултации по европейски политики, работа по европейски проекти и др.

        Сред основните ни цели се открояват насърчаване и подпомагане на инициативи, свързани с местното и регионалното развитие, насърчаване на сътрудничеството между българските и европейските региони, подкрепа за развитието на гражданското общество и съдействие за разработването и изграждането на нов модел за сътрудничество между неправителствения сектор и държавните институции с цел подобряване подкрепата за младежите.

Ние се стремим да разработваме и изпълняваме програми в образователен, икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България. Сдружението провежда информационни кампании чрез организиране на събития, семинари, курсове и лекции, както и чрез разпространение на информационни бюлетини, статии и специализирана литература.