Copyright 2021 - design PetrovSoft EOOD
 • Euro Advance

 • Euro Advance

 • Euro Advance

 • Euro Advance

Сдружение „Евро Адванс“ е реализирало различни проекти и инициативи, сред които:

 • Проект: Организиране и провеждане на ежегоден национален конкурс и церемония по награждаване „Кмет на годината“ 2013, 2014, 2015; Конференция "ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ", която съпътства церемонията по връчването на наградите "кмет на годината 2014"; Изложение „Празници, обичаи, традиции и туризъм” съпътсващо „Кмет на годината 2015“ 

 

 • Проект: Изготвяне на книжка „Защо се гордея, че съм българче“ по задание на Българската академия на науките (БАН)                     
  •  Предмет: Изготвяне на проект на съдържание, дизайн и производство за книжка „Защо се гордея, че съм българче”, във връзка с отбелязването на 1000 години от смъртта на Цар Самуил.

 

 • Проект: „Репортер за един ден“ по инициатива на Столична Община
  • Предмет: С помощта на екип от журналисти група ученици бяха запознати с всички процеси, съпътстващи репортерската работа – от получаване на новината, проверката на достоверността й, проверката на всички източници, до превръщането й в журналистическа статия.

 

 • Проект: Разработване и разпространение на учебно-културно помагало за ученици по задание на Столична община.
  • Предмет: Разработване на идейна концепция, съдържание, дизайн, текст, фото заснемане, предпечат и печат на учебно-културно помагало, предназначено за учениците от първи до четвърти клас.

 

 • Проект: „Спортувай по европейски"

 

Проектът „Спортувай по европейски“ се изпълнява в контекста на инициативата София – Европейска столица на спорта 2018. Дейностите, включени в него, се изпълняват от Сдружение „Евро Адванс“ в партньорство със Столична община.

Целта на проекта е да се повиши интересът на децата към по-активна физическа дейност, като едно от най-важните условия за по-добър живот. Практиката е заимствана от инициатива на Европейската комисия в рамките на Европейската седмица на спорта, като основната идея е да се създадат възможности за гражданите, в частност за децата, за по-голяма физическа активност в тяхното ежедневие.

В последните години бяха публикувани проучвания с притеснителни факти относно физическата активност сред подрастващите:

 • Данните на Европейския център за икономика и бизнес изследвания в Международната асоциация по спорт и култура показват, че 83% от младежите в Еврпейския съюз на възраст 11-15 години са обездвижени;
 • Петгодишните деца водят заседнал начин на живот, като страната ни е на предно място в тази класация;
 • Бъгарчетата са пети по затлъстяване в Европа, сочи друго изследване на Европейската академия на науките по хранене;
 • По данни на Евробарометър, 59% от европейците никога или много рядко спортуват. От Европейската комисия алармират, че в някои държави-членки този процент нараства;

Поради тази причина е изключително важно още от ранна детска възраст децата да бъдат информирани за значението на физическата активност и спорт върху тяхното личностно и социално развитие, тяхното здраве и по-добър живот. Голяма роля за това изиграват родителите, които трябва да насърчават и мотивират своите деца за по-активен и здравословен начин на живот.

За повече информация в Facebook Страницата ни: www.facebook.com/Спортувай-по-европейски