жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Младежи обучаваха младежи да се справят с дезинформацията в София

Младежи обучаваха младежи да се справят с дезинформацията в София

Приключи обучителната фаза на проекта Read Twice в България. Вижте какво следва.

Общо над 130 души участваха в трите студентски обучения срещу фалшивите новини и дезинформацията в София по проекта Read Twice (Чети два пъти). През април и май студенти и гости на Нов български университет, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се запознаха с различни аспекти на проблема и тестваха класическите и най-новите инструменти за противодействие на феномена на дезинформацията в дигиталното пространство. Паралелно, като част от международния проект, подобни обучения се провеждат и за младежи в  Букурещ и Загреб.

Десетки младежи получиха тренинг срещу фалшивите новини от свои връстници

Проектът Read Twice (R2) се изпълнява от пет европейски партньора и има за цел да противодейства на дезинформацията и да ограничи разпространението на фалшивите новини като подобри критичното мислене и способностите на гражданите да разпознават зловредното съдържание. В първата си фаза, консорциумът изпрати 30 млади медийни професионалисти от България, Румъния и Хърватска на обучения срещу фалшивите новини и дезинформацията при проектните партньори – неправителствената организация Alliance4Europe в Берлин и Университетът Лузофона в Порто. Там те бяха обучени от експерти и се запознаха отвътре с работата на големи медии като Der Spiegel, Deutsche Welle, Publico, Radio Nova.

Въоръжени със знания и с нов поглед върху тематиката, младежите се завърнаха в родните си страни, за да предадат на свой ред наученото на връстници и колеги. Всяка от партньорските организации в Източна Европа (Сдружение „Евро Адванс“ в София, Udruga Echo в Хърватска и Se Poate в Румъния) трябваше на свой ред да организира три университетски семинара, в които младите медийни професионалисти влязоха в ролята на лектори и обучители.

Сдружение „Евро Адванс“, координаторът на проекта, вече приключи успешно трите столични обучения, които се водиха изцяло от млади хора, и бяха предназначени за други младежи – метод, който се е доказал като ефективен да произвежда трайни резултати сред общностите, в които се прилага. Високите нива на посещаемост, но и на реакция на публиката показа, че събитията са високо оценени сред целевата група.

Не на последно място, обратната връзка от събитията беше изключително положителна, като Сдружението и университетските партньори отчетоха повишено внимание към темата за фалшивите новини и дезинформацията сред аудиторията и по-добро разбиране на възможностите за противодействието им, включително и в контекста на европейската интеграция.

Проектът продължава със семинар за заинтересовани страни през есента, както и последващ международен уебинар. Ако искате да се информирате за следващите дейности и възможности за участие в проектни събития, пишете ни на Office@euroadvance.eu.

 

Read Twice се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Свързани