жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Проектът Read Twice показа как да консумираме дигитално съдържание по-осъзнато

Проектът Read Twice показа как да консумираме дигитално съдържание по-осъзнато

Пет държави, петима партньори, 30 любопитни и търсещи знание млади създатели на съдържание, стотици участници бяха част от Read Twice (R2) – европейския проект, ръководен от Сдружение „Евро Адванс“, чиято мисия беше да повиши нивото на дигитална медийна грамотност сред младежта в Европа и по-конкретно – в България, Румъния и Хърватска.

Да видим какво постигна Read Twice от началото си през октомври 2022 година досега – период, в който нуждата за човечеството да противостои на всеобхватната дезинформация става все по-належаща, в условията на завръщането на войните и развитието на изкуствения интелект като ежедневна реалност.

Събиране на опит

Read Twice искаше да покаже как с малки стъпки се гради чувство за гражданска общност сред младежта в балканските страни, в които медийната грамотност е на ниско ниво. Да повиши тази медийна грамотност и ограничи разпространението на дезинформация, като подобри капацитета за критично мислене.

Затова като първа стъпка 30 млади медийни професионалисти от трите целеви държави бяха изпратени на обучения за изграждане на капацитет в страни с по-висока медийна грамотност (февруари и март 2023). В Берлин те видяха как журналистите от Шпигел и Дойче Веле проверяват фактите, които представят на своята публика. В Порто пък разбраха как авторитетни португалски медия като Публико и Радио Нова се справят на фронта срещу фалшивите новини.

Предаване на опит

Примерите и инструментите, които младежите научиха от експертите, им дадоха самочувствието да споделят придобитите знания на местна почва в родните държави. Тук Read Twice заложи на така наречения peer-to-peer метод, или преподаване между връстници. Българските участници проведоха три университетски обучения (две в Софийския университет и една в Нов български университет през април и май 2023), които предизвикаха висок интерес.

Така стотици младежи в трите страни получиха чудесна и безплатна възможност да разберат как доказаните експерти гледат критично на съдържанието в Интернет и как да използват тези умения и инструменти в собствения си дигитален живот. Но Read Twice имаше амбицията тези умения и знания да достигнат и много по-широка публика извън университетските аули.

Споделяне на опит

Затова проектът се разви в няколко направления. Младежите също така написаха множество статии, засягащи различните аспекти на дезинформацията в днешна Европа, които бяха публикувани в европейския медиен портал TheMayor.EU.

Проектът достигна до широка аудитория чрез семинар под надслов „Имунизирай се срещу фалшивите новини“ в София (22 ноември 2023), където експерти от IT сектора, нестопанския сектор, университета, евроинституциите, показаха какво правят, за да противостоят на дезинформационните атаки. Събитието се превърна и в платформа за интелектуални и философски дебати по темата, показвайки, че в България има активна общност срещу дезинформацията, чиято работа заслужава по-голяма популярност.

Следващата стъпка на проекта беше да достигне до широката международна публика. За тази цел, на 12 януари 2024, партньорите организираха уебинар на тема „Инструменти и умения за откриване на дезинформацията в новините“. Той събра публика от цял свят в дискусия по различните аспекти на пропагандните кампании и това как и защо те успяват. Изключително интересна беше заключителната работилница, в която журналисти от Дойче Веле и Публико демонстрираха инструменти и похвати за верифициране на факти, като например геолокация чрез словесно описание.

Заключителната конференция на Read Twice се състоя в Европейския парламент в Брюксел на 21 февруари 2024 под надслов Read Twice, Don’t Repeat Lies” (Чети два пъти и не повтаряй лъжи). В нея се включиха и политици и експерти от евроинституцията, за да разкажат как чуждестранните  пропагандни кампании често ги атакуват като представители на демократичния процес в ЕС. Събитието беше и замислено да съвпадне с навечерието на предстоящата кампания за изборите за Европейския парламент, където се очаква дезинформацията да бъде един от основните политически играчи.

Какво друго постигна Read Twice за последните 18 месеца? Отвъд конкретните данни е важен и консенсусът, постигнат от участниците на заключителната конференция. А именно, че на дезинформацията и пропагандата ще им е трудно да виреят там, където има гражданско общество и там, където образователната система отделя внимание на този проблем от най-ранна възраст. Също така, дезинформацията, както и борбата с нея, винаги ще съпътстват нашия живот, затова трябва да създадем и поддържаме имунната система на обществото, чрез подхранване на уменията си да мислим критично и комплексно.

Всички резултати от проекта можете да видите на официалната страница на Read Twice.

Партньорството по Read Twice включва Сдружение „Евро Адванс“ (България, координатор), Udruga Echo (Хърватия) и Se Poate (Румъния), CICANT Research Center (Lusofona University, Португалия) и Alliance4Europe (Германия).

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Свързани