жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Първото студентско обучение на Read Twice се фокусира върху дезинформацията и човешките права

Първото студентско обучение на Read Twice се фокусира върху дезинформацията и човешките права

„Правото на информация и свободата на словото: Дезинформацията в ерата на цифровите медии“ се проведе на 18 април в НБУ

На 18 април като част от проекта Read Twice се проведе първото от серия образователни обучения в София, България. Озаглавено „Правото на информация и свободата на словото“, събитието беше насочено към изграждането на умения за медийна грамотност и техники за борба с дезинформацията у студентите. Организатор беше Сдружение „Евро Адванс“, а домакин – Департамент „Политически науки“ на НБУ.

Обучението беше отворено за студенти от всички направления. То се фокусира върху споделянето на опита на младите медийни професионалисти, участвали в тренинги за изграждане на капацитет по проекта Read Twice в Берлин и Порто, водени от експерти на Alliance4Europe, университета LUSOFONA, Der Spiegel, Publico, Deutsche Welle, и други.

Споделяне на опит

Read Twice е проект, финансиран от програмата C.E.R.V. (Граждани, равенство, права и ценности) на ЕС. Проектът цели да противодейства на дезинформацията и да ограничи разпространението на фалшиви новини чрез подобряване на уменията на гражданите да оценяват критично информацията, да идентифицират порочното и вредно медийно съдържание и да правят разлика между факти и мнения, като по този начин се повиши тяхната обща медийна грамотност.

През март проектът обучи 30 млади медийни професионалисти от България, Румъния и Хърватия, три държави, които се нареждат сред последните според Индекса за медийна грамотност за 2021 г., публикуван от Фондация „Отворено общество“.

Обучението

Обучението в Нов български университет се фокусира върху аспекта на човешките права в проблема с дезинформацията, тъй като правото на истина и свободата на словото и информацията са в основата на едно демократично общество. Следователно, ограничаването на тези права намалява силата на всяка демокрация: мнение, подкрепено от Жозеф Борел, върховен представител на ЕС по Външните работи и политиката на сигурност.

Освен правата на човека, обучителите се фокусираха и върху цифровия аспект на информацията, както и върху новите предизвикателства, които носят инструментите, базирани на изкуствен интелект. Като контрапункт, те също така демонстрираха нови цифрови техники за проверка на факти като CrowdTangle, InVid и Public Editor.

Обучението представи широк спектър от теми, свързани с проблема – от ролята на човешките емоции и манипулацията в разпространението на фалшиви новини до класическите журналистически методи за проверка на фактите. Освен това, бяха представени и методи за разпознаване на изображения, генерирани от изкуствен интелект.

Сред лекторите бяха Йоанна Ненчева, ръководител на Клуба по политически науки и студент в НБУ, Теодора Стаменова, член на Консултативния съвет по младежките въпроси на Столична община и студент в УНСС, Ванина Нинова, изследовател в Център за бежански, миграционни и етнически изследвания CERMES и студент в НБУ, Роберта Колева, антрополог и журналист на свободна практика, алумни на НБУ, Валентин Александров и Мила Симеонова, студенти в Софийския университет и Енея Георгиева, редактор във Forbes България.

Свързани