жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Проектът EUDIGIT приключи успешно със семинар в Марсилия

Проектът EUDIGIT приключи успешно със семинар в Марсилия

Инициативата се оказа огромна стъпка в правилната посока за преодоляване на дигиталната пропаст в европейските общности

Град Марсилия беше домакин последната партньорска среща по проекта EUDIGIT на 22-24 март. Събитието послужи и като завършек на пан-европейския проект и възможност за размисъл върху постиженията и добрите практики, демонстрирани през последните близо три години.

Освен домакините, представители на общините на Хамбург, Ротердам, Клуж-Напока, Генуа и Варна, заедно с комуникационния партньор TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани, се събраха в средиземноморския град за равносметка на отминалите месеци.

Конференцията послужи като възможност да се отбележат триумфите, но и от неочакваните развития през програмния период – по-специално COVID пандемията. Тя съвпадна със старта на проекта, което означаваше, че повечето проектни семинари трябваше да преминат в онлайн формат.

Кризата обаче, се превърна във възможност и физическата дистанция и изолация дори подчертаха необходимостта от повече цифрова свързаност между хората. COVID даде тласък на дигитализацията в световен мащаб, но донесе попътен вятър за проекта, чиято мисия беше да привлече повече маргинализарини европейски групи към дигиталната сфера.

Мост над дигиталната пропаст – финалната конференция

С нормализирането на пост-COVID средата и връщането на пътуванията на континента стана възможно последните две конференции да се проведат и на място. Въпреки това, хибридният формат на онлайн и офлайн присъствие беше запазен като наследство и органично развитие от предходните месеци. Това само по себе си посочи възможното бъдеще за събитията в Европа със заключението, че цифровата среда осигурява гъвкавост в лицето на неочаквани обстоятелства, които явно вече са неизменна част от нашия съвременен свят.

Участниците в семинара бяха поздравени от първия заместник-кмет на Марсилия Мишел Рубирола, която откри сесията с насърчителни думи за продължаващото развитие на дигитална връзка между местните администрации и жителите – такава, основана на информирано доверие.

Акцент на събитието беше панелът, който събра партньорите, за да споделят размисли за участието си в проекта. Общият консенсус беше, че дигиталната среда е разнородна в цяла Европа (Ротердам, например, вече се стреми да предостави някои възможности за де-дигитализация на своите жители, като баланс), но все пак преобладаваше чувството за обща цел да не бъде изоставен нито един гражданин в преходът.

Друг акцент беше участието на възрастни граждани от Хамбург и Клуж-Напока, които са били участници в общински организирани програми за дигитално образование и социализация. Някои от тях дори сами са се вдъхновили да бъдат дигитални ментори на своите връстници. Всъщност, дигиталната пропаст, усетена от по-възрастното поколение, беше важна присъстваща тема по време на целия проект и беше изразена специална загриженост за осигуряване на мерки, които да включват по-ефективно тази група от обществото.

Постиженията на проекта

Общо проектът достигна до повече от 1200 души. Пет от семинарите бяха посветени на различни целеви групи и аспекти на предизвикателствата, възникнали от дигиталната пропаст. А именно: младежите, възрастните хора, хората с увреждания, местните средства за комуникация и селските райони.

Трябва да се отбележи, че всяка от добрите и креативни практики на семинара за подпомагане на маргинализираните общности да се интегрират в дигиталната сфера бяха събрани в отделно издание на електронна книга, публикувана от Сдружение „Евро Адванс“. Всичките пет тома на електронните книги (публикувани на езиците на партньорите) могат да бъдат консултирани онлайн тук.

Семинарите предоставиха и идеалните възможности за провеждане на анкети сред участниците като начин да се усети пулсът на различните общности. Нещо повече, всеки семинар имаше представители от целевите аудитории, които споделяха своите уникални истории, предизвикателства и чувства на приобщаване или изключване от дигиталната сфера.

В началото на EUDIGIT беше съобщено, че около 169 милиона европейци нямат дори основни компютърни умения. С ускорения напредък на технологиите през това десетилетие и предвиденото навлизане на AI инструменти във всички сфери на живота, подобно състояние на обществото може да се окаже неустойчиво. Ето защо, европейските общини също трябва да ускорят своите политики, за да гарантират, че новите технологии винаги се използват по такъв начин, че да предоставят достатъчно пространство за включване и адаптиране на всички европейски граждани.

Проектът EUDIGIT – Европейски цифрови граждани, финансиран от програмата „Европа за гражданите“, се проведе от май 2020 г. до март 2023 г. и имаше за цел преодоляването на дигиталната пропаст в градовете, укрепване за чувството на ЕС гражданство и съвместното изграждане на цифрови политики с гражданите.

Проектът се ръководи от град Марсилия с партньори: Евро Адванс (TheMayor.EU), град Хамбург, Община Генуа, Община Варна, Община Ротердам и Асоциацията за развитие към метрополията на Клуж-Напока.

Свързани