жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Евро Адванс изпраща 10 младежи на обучение за борба с фалшивите новини в Берлин

Евро Адванс изпраща 10 младежи на обучение за борба с фалшивите новини в Берлин

Пътуването е част от пан-европейския проект Read Twice, който също включва млади хора и от Румъния и Хърватска

Сдружение „Евро Адванс“, което координира европейския проект Read Twice (R2), ще изпрати 10 младежи от България на обучение за изграждане на капацитет за противодействие на фалшивите новини и дезинформацията в Берлин. Младежите ще вземат участие в двудневен тренинг на 27-28 февруари, организиран от немската неправителствена организация Alliance 4 Europe, които имат сериозен опит в темата.

Младежите от България са млади медийни професионалисти, студенти по журналистика, връзки с обществеността, политология и други специалности, от Софийски Университет, Нов български университет и УНСС. Някои от тях вече работят в български медии, а на други – предстои да започнат своя професионален път.

В Берлин те ще се присъединят към свои връстници от Румъния и Хърватска, като част от проекта, който цели да засили знанията, уменията и резистентността на младото поколение в Източна Европа за противопоставяне срещу дигиталната пропаганда и фалшивите новини.

Организаторите са приготвили кратка, но интензивна програма, наситена с лекции от експерти, като Юлия Байер и Тилман Мирас от Дойче Велле, и представители на домакините. Също така ще има и практически упражнения за разпознаване различните техники, които се използват в дигиталното пространство, за да се създаде и разпространи дезинформация.

На втория ден от обучението младежите ще имат уникалната възможност да посетят офисите на Дер Шпигел, едно от най-авторитетните немски публицистични издания.

След завръщането си в България, студентите на свой ред ще предадат придобитите знания на по-широка публика. Идеята тук е да се използва ефекта на инфлуенсъра или на влиянието, тъй като младите хора харесват да черпят нова информация и знания от други влиятелни млади хора.

За целта се очаква да бъдат организирани семинари в български университети пред по-широка аудитория, където всеки студент ще представи какво е научил по свой начин.

В проекта Read Twice (R2) също така участват организации от Португалия (Universidade Lusófona, най-големия частен университет в тази страна, който ще бъде домакин на второ подобно обучение през март), Румъния (Se Poate, неправителствена организация, работеща в сферата на младежта и образованието) и Хърватска (Udruga Echo, чиято дейност е промотирането на активно гражданско общество).

Read Twice (R2) получава финансиране по Споразумение за безвъзмездна помощ n. 101081326, от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) по програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) на Европейската комисия.

Свързани