жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Млади медийни професионалисти участваха в обучение срещу дезинформацията в Берлин

Млади медийни професионалисти участваха в обучение срещу дезинформацията в Берлин

На 27 и 28 февруари, 30 млади медийни професионалисти от България, Хърватска и Румъния посетиха обучение за изграждане на капацитет за медийна грамотност и борба с дезинформацията и фалшивите новини в Берлин. Обучението беше проведено от гражданската мрежа Alliance4Europe, с участието на експерти от медийния сектор в Германия. Събитието е част от проекта Read Twice, съфинансиран от Европейския съюз по програма CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Повишаване на медийната грамотност на младежите

Миналата седмица, Сдружение „Евро Адванс“ изпрати 10 млади професионалисти на двудневно обучение за медийна грамотност. Там те обмениха опит със свои колеги от Хърватска и Румъния (изпратени от партньорите Udruga Echo, организация целяща да стимулира активно гражданство и участие в демократичните процеси и Se Poate, която развива младежта чрез спорт и култура).

Младежите са с различен профил – студенти по журналистика или PR, работещи в медии или блогове, но общото между всички е желанието им да повлияят на местните общности и в частност – на други младежи, като ги подготвят да се борят с фалшивите новини и дезинформацията онлайн.

България, Хърватия и Румъния са едни от най-силно засегнатите от този феномен държави в Европейския съюз и идеята на проекта е да позволи споделянето на опит от страни с по-развити практики за справяне с проблема като Германия и Португалия.

В тази връзка, първото от две обучения се проведе в Берлин, с домакин немската организация Allaince4Europe. Лекторите запознаха младежите със съвременни техники за разпознаване на фалшивото съдържание онлайн, като инструмента Public Editor. Последният е способен да разпознае риторични похвати, които провокират емоционална реакция и представят изкривена информация.

Друга тема на семинара беше платформата DISARM, която използва практики от кибер-сигурността, за да създаде мащабен стратегически документ, помагащ на службите и други заинтересовани страни да използват координирани мерки срещу дезинформация на международно и местно ниво.

Като част от проекта, младежите се запознаха с методологията за откриване на дезинформация, разработена от Deutsche Welle. Юлия Байер и Тилман Мирас, екип от журналист и IT специалист, които работят в тандем, за да създават нови инструменти и софтуерни решения, посетиха обучението и представиха наблюденията си от първо лице.

Освен това, младежите имаха шанса да посетят редакцията на Der Spiegel, където експертите разказаха за работата с факти и разследвания, включително и строгите изисквания на медията за верифициране на данни.

Следващата дестинация за партньорите е Порто, Португалия. Второто обучение по проекта ще се проведе в края на март, организирано от Университетa Лузофона (Universidade Lusófona – Centro Universitário de Lisboa).

След като вземат участие в двете обучения, младите професионалисти ще проведат на свой ред такива в университетска среда, където ще разкажат на свои състуденти за натрупания опит и знания и как да се предпазват от дезинформацията и фалшивите новини.

Свързани