жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Read Twice: нова инициатива за противодействие на дезинформацията чрез подобряване критичното мислене на гражданите

Read Twice: нова инициатива за противодействие на дезинформацията чрез подобряване критичното мислене на гражданите

Идеята е да се заеме ноу-хау и да се предадат добри практики от по-опитните общества на Запад към по-новите демокрации на Изток

Сдружение „Евро Адванс“ оглавява нов проект, наречен „Прочети два пъти“ (Read Twice), който има за цел да се допринесе за справянето с проблема с фалшивите новини и разпространението на дезинформация сред младите хора. По същество проектът ще избере медийно активни млади хора от България, Румъния и Хърватия, които първо ще преминат през обучения за изграждане на капацитет в Португалия и Германия и след това, използвайки надградените си умения, ще научат други младежи да разпознават и противодействат на дезинформацията и фалшивите новини.

Инициативата, която стартира миналата седмица, ще продължи 18 месеца – от 1 октомври 2022 г. до 31 март 2024 г. под егидата на Програмата за „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейската комисия.

За да постигне тези цели, Сдружение „Евро Адванс“ си партнира с Udruga Echo (Хърватия) и Se Poate (Румъния) като неправителствени организации от Източна Европа, които се стремят да повишат медийната грамотност в своите страни. Другите партньори в Read Twice (R2) са Lusofona University (Португалия) и Alliance 4 Europe (Германия), които ще поемат ролята на ментори, предаващи добри и изпитани практики по отношение на насърчаването на по-медийно грамотно гражданско общество в ЕС .

Проектът също така предвижда няколко местни събития за заинтересовани лица, както и уебинар и заключителна конференция за повишаване на осведомеността към новите форми на разпространение на дезинформация и обсъждане на ефективни начини за предотвратяването ѝ.

Повишаване на медийната грамотност в Европа

Според Индекса на медийната грамотност за 2021 г., изготвен от Фондация „Отворено общество“, Хърватия, Румъния и България са някъде в дъното по този показател – факт, който значително възпрепятства перспективите за развитие на техните граждани и общества в един бързо дигитализиращ се свят, пълен с множество източници и комбинация от полезна информация, не толкова полезни данни и откровено вредна пропаганда.

Надеждата, обаче, е в новите поколения. Затова трите организации от източноевропейските страни ще изберат тридесет медийно активни млади хора, които имат желание да разширят уменията си в тази сфера и да ги предадат на други младежи.

Избраните участници ще влязат в ролите и на ученици, и на ментори през 2023 година. През пролетта те ще преминат две специализирани обучения, организирани от Lusofona University и Alliance 4 Europe (A4E). Връщайки се в страните си, медийните инфлуенсъри ще имат задачата да споделят наученото с по-широка аудитория от млади хора. Последните дейности ще бъдат извършени чрез семинари и работни срещи по медийна грамотност, които ще се проведат през есента на 2023 г.

Моментът за началото на тази инициатива едва ли можеше да е по-подходящ, тъй като през 2022-ра ЕС отбелязва „Година на младежта“. Освен това наскоро Европейската комисия предложи да се създаде Европейски съвет за медийните услуги, съставен от представители на националните медийни органи на всички държави-членки. Последният има за цел да служи като надежден орган за осигуряване на плуралистични медийни източници на нашия континент, които ще са свободни от вредни намеси и влияния.

Ако искате да се включите, пишете ни на office@euroadvance.eu.

Read Twice (R2) получава финансиране по Споразумение за безвъзмездна помощ 101081326, от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV).

Свързани