жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Сдружение „Евро Адванс“ стартира проект за преосмисляне на културни пространства чрез мисловни игри

Сдружение „Евро Адванс“ стартира проект за преосмисляне на културни пространства чрез мисловни игри

От 19 август до 15 ноември, Сдружение „Евро Адванс“ ще изпълни проект „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни пространства“. Инициативата има за цел да представи и насърчи здравословен начин на живот сред младежите в столицата, чрез практикуване на шахмат и други мисловни игри, като противодействие на негативните ефекти от пандемията Ковид-19.

Същината на проекта е в  провеждането на еднодневно събитие в централна столична галерия, като арт пространството ще бъде реинтерпретирано като поле за спортна, интелектуална и социална изява на младите хора. Събитието ще се осъществи и в контекста на Европейска година на младежта, като целевата група са деца и младежи между 5 и 29 години. Спортната част ще бъде съпроводена от дискусия за ползите от шахмата и мисловните игри за детско-юношеското развитие и социалния живот на Столицата.

Датата на фестивала и начините за записване ще бъдат обявени на по-късен етап на сайта на Сдружението.

В частност, по проекта са предвидени следните дейности:

  • Хибриден фестивал на мисловните игри – шахматен сеанс на едновременна игра в който младежи ще имат възможността да изиграят партия срещу гросмайстор, както на живо в арт галерията, така и на онлайн платформа от дома. Хибридността тук ще има и огледален аспект като играчите в залата ще имат възможност и да тестват уменията си срещу една от най-добрите компютърни програми за шах в света. Ще бъдат нагледно представени и други интелектуални игри.
  • Дискусия на живо с широк спектър от участници относно възможностите за интегриране на шахмата и интелектуалните игри в педагогическия процес, както и за възможността градски пространства да бъдат преобразявани за подобен вид спортно-социални цели, които да интегрират различни групи от градското общество.
  • Издаването и разпространението на електронна книжка с добри практики, която да служи като ориентир за педагози, възпитатели, администрации, неправителствени организации, бизнес организации при преосмислянето на частни и публични пространства за социални цели, както и при изготвянето на обучителни и тренировъчни програми.

Проектът заимства от успешния модел на Глобалния шахматен фестивал, провеждащ се в град Будапеща от Фондация „Юдит Полгар“ в партньорство с Националната галерия на Унгария. Там шахматният фестивал се е превърнал в престижно събитие за цялото семейство, което навлиза в сферата на културата, спорта и изкуството, предоставяйки на публиките качествено свободно време.

Проект „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни пространства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Сдружение „Евро Адванс“ – бенефициент,  в партньорство с Фондация „Арт Спорт Талант“, Първа английска езикова гимназия и Район „Лозенец“.

Свързани