жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Стартира проектът EUDIGIT – Европейски дигитални граждани

Стартира проектът EUDIGIT – Европейски дигитални граждани

Сдружение „Евро Адванс“ се включи в проекта EUDIGIT – Европейски дигитални граждани. Проектът EUDIGIT има за цел да подкрепи борбата срещу цифровото разделение, което засяга голям брой европейски граждани. Проектът обединява шест града и една НПО, които изразяват загрижеността си относно връзката между цифровото изключване и европейското гражданство, особено сред хората в неравностойно положение.

Въз основа на актуалната ситуация, EUDIGIT ще проучи как градовете могат да се включат активно в намаляването на цифровото разделение чрез политики и подобряване на обществените услуги, съобразени с и адаптирани за всички граждани, както и по-добрата комуникация с тях.

Цели:

  • Укрепване на европейското гражданство и информираността на гражданите;
  • Допринасяне за намаляване на цифровата пропаст в градовете;
  • Съвместно изграждане на цифрови политики с гражданите.

Планирани дейности:

  • 7 събития,
  • 25 работни срещи с НПО и граждани,
  • създаване на ръководен комитет на EUDIGIT и граждански комитети за съвместно изграждане на политики във всички градове.

Очаквани резултати:

  • 5 електронни книги от проведените семинари,
  • Декларация за сътрудничество между градовете партньори,
  • Проучвания за цифрово участие.

Целева аудитория:

  • 520 директни и 30 000 косвени участници.

Проектът ще се реализира в периода Май 2020 – Март 2023.

Проектът е финансиран по програма „Европа на гражданите“ на Европейския съюз с реф. н. 614897-CITIZ-1-2019-2-FR-CITIZ-NT и е координиран от Община Марсилия, Франция. Партньори са Община Ротердам (Нидерландия), Град Хамбург (Германия), Община Варна (България), Община Генуа (Италия), Aсоциация за развитие на метрополитена Клуж (Клуж Напока, Румъния),  Сдружение „Евро Адванс“ (София, България).

EUDIGIT logo

Свързани