жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

TheMayor.EU печели „Награда за европейски гражданин“ за 2021 година

TheMayor.EU печели „Награда за европейски гражданин“ за 2021 година

Радваме се да споделим с вас, че „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани” спечели „Награда за европейски гражданин“ за 2021 г. За това бяхме официално информирани миналата седмица, като нашата работа за популяризирането на европейските ценности на прозрачността, трансграничното сътрудничество и доброто управление на местно ниво са били високо оценени от националното жури и Комисията по присъждането на наградата в Европейския парламент.

Щастливи и горди сме от това признание, което ни стимулира да работим още по-усърдно и да ви показваме добрата страна на европейските градове и тяхното сътрудничество.

TheMayor.EU поставя европейския град на фокус

През 2017-та година Сдружение „Евро Адванс“ стартира инициативата „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ с амбициозни цели: да подобри разбирането и между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС; да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа; да направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими и да повиши доверието в институциите, отговорни за вземане на решения.

Оттогава споделихме хиляди истории за успешно изпълнени европейски проекти, които подпомагат социалното, икономическо и технологично развитие на европейските градове и региони; показахме хиляди примери за конструктивни решения на предизвикателствата, пред които са изправени европейските градове и региони – климатични промени, замърсяване, обезлюдяване, технологична изостаналост, опазване на културното наследство и други.

Това, което започнахме като проект, четири години по-късно се е превърнало в устойчива инициатива на сближаване между местните власти в Европа и техните граждани. Благодарение на работата на екипа на портала TheMayor.EU, добрите примери от европейските градове и региони достигнаха до стотици хиляди жители на Стария континент и отвъд него, а Европейският съюз, надяваме се, стана по-разбираем, по-близък и по-прозрачен за тях.

През последната година усилията ни да направим европейските политики и визия за развитие по-достъпни за местните общности бяха припознати и от Европейската комисия, като Порталът стана един от първите официални партньори на инициативата Нов Европейски Баухаус.

Порталът продължава да интерактивен, отворен и безплатен както за общините, които искат да представят решенията си пред широка аудитория, така и за гражданите, които искат да научат за тях. Всяка местна администрация от ЕС може сама да си създаде профил, който да допълва с актуална информация за града и своите инициативи. Чрез функцията „Добави новина“ гражданите и организациите от своя страна, могат да ни изпращат новини за интересни проекти, които са ги вдъхновили или самите те реализират.

За наградата

Наградата за европейски гражданин се присъжда от Европейския парламент на граждани, групи, сдружения или организации за осъществени от тях проекти, чрез които те са се отличили с извънредни постижения и/или изключителна ангажираност в следните области:

  • действия за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • дейности, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година;
  • дейности, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Във всяка страна, национални журита, съставени от поне трима членове на Европейския парламент, представител на национална организация на гражданското общество и представител на национална младежка организация, предлагат на Комисията по присъждането по най-много петима потенциални лауреати от своите държави членки, която взема финалното решение.

Комисията по присъждането се състои от Председател (Председателят на ЕП), четирима заместник-председатели на Европейския парламент, двама бивши председатели на Европейския парламент, две изтъкнати личности, един представител на общоевропейска организация на гражданското общество и един представител на общоевропейска младежка организация.

Боян Томов, председател на Сдружение „Евро Адванс“ официално ще получи наградата от представители на Европейския парламент на церемония по-късно тази година.

Evropeiski Grazhdanin 2021

Свързани