жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани

TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани

През 2017-та година Сдружение „Евро Адванс“ стартира инициативата „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ с амбициозни цели: да подобри разбирането и между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС; да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа; да направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими и да повиши доверието в институциите, отговорни за вземане на решения.

Оттогава споделихме стотици истории за успешно изпълнени европейски проекти, които подпомагат социалното, икономическо и технологично развитие на европейските градове и региони; показахме хиляди примери за конструктивни решения на предизвикателствата, пред които са изправени европейските градове и региони – климатични промени, замърсяване, обезлюдяване, технологична изостаналост, опазване на културното наследство и други.

Това, което започнахме като проект, четири години по-късно се е превърнало в устойчива инициатива на сближаване между местните власти в Европа и техните граждани. Благодарение на работата на екипа на портала TheMayor.EU, добрите примери от европейските градове и региони достигнаха до стотици хиляди жители на Стария континент и отвъд него, а Европейският съюз стана по-разбираем, по-близък и по-прозрачен за тях.

През последната година усилията ни да направим европейските политики и визия за развитие по-достъпни за местните общности бяха припознати и от Европейската комисия, като Порталът стана един от първите официални партньори на инициативата Нов Европейски Баухаус.

Порталът продължава да интерактивен, отворен и безплатен както за общините, които искат да представят решенията си пред широка аудитория, така и за гражданите, които искат да научат за тях. Всяка местна администрация от ЕС може сама да си създаде профил, който да допълва с актуална информация за града и своите инициативи. Чрез функцията „Добави новина“ гражданите и организациите от своя страна, могат да ни изпращат новини за интересни проекти, които са ги вдъхновили или самите те реализират.

Свързани