жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11 София, България

Завърши проект „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни пространства“

С много свежи идеи за трансформация на обществени пространства, увличайки десетки младежи  по интелектуалните игри, приключи проектът „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културните пространства“.

Проектът бе реализиран от Сдружение „Евро Адванс“, в партньорство с Фондация „Арт Спорт Талант“, Първа английска езикова гимназия, столичен район „Лозенец“, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2022“. Целта беше да се въведе и популяризира иновативна европейска практика, насочена към насърчаването на здравословния начин на живот, преодоляване на негативните последствия върху обществото от пандемията Ковид-19 и отбелязване на Европейската година на младежта.

В основата на инициативата бе еднодневното събитие – фестивал на мисловните игри, който трансформира литературния клуб „Перото“ (НДК) в място за спортна и интелектуална изява. На 15-ти октомври културното пространство събра заинтересовани страни на дискусия за ползите от този вид игри за образованието, възпитанието и социализацията, както и за връзката между шаха, културата и изкуството. Десетки младежи премериха сили срещу гросмайстор зад шахматната дъска и онлайн и се запознаха с други видове бордови и електронни игри, развиващи когнитивните умения.

Освен нарасналия интерес към посещението на културни пространства, проектът очерта редица възможности за преобразуване на обществени пространства в места за интелектуална изява и социализация, в контекста на пандемии, социална дистанция, дигитализация и други и представи десетки примери как трансформацията вече се случва успешно и устойчиво в Европа.

Именно те бяха илюстрирани в безплатна електронна книжка с добри практики в сферата на мисловните игри и преосмислянето на културни пространства – „Шахмат, обучение и публична среда“, а 150 физически копия бяха раздадени на заинтересовани страни от образователния, спортния, административния сектор. Проектът приключи с публикуването на видеоклип от деня на събитието.

 

 

Хибридният фестивал на мисловните игри беше вдъхновен и замислен като отговор на нуждите, които възникнаха по време на Ковид пандемията, когато градските пространства опустяха и останаха затворени предвид специфичните им функции. Сдружение „Евро Адванс“ предложи решение за стимулиране на социалните умения и критичното мислене у младежите чрез мисловните игри, като ги приближи до културните пространства, които често остават извън сферата на техните интереси.

Вдъхновена от Глобалния шахматен фестивал в унгарската столица Будапеща, софийската инициатива показа собствен почерк, адаптиран към местния контекст. Предвид високия обществен интерес, организаторите планират и второ издание на фестивала в друго градско пространство. Кое ще бъде то и какви ще бъдат новите цели и изненади, тепърва предстои да видим.

 

Свързани